Главни характеристики на основите
В тази таблица са събрани дефиниции, които може да не съвпаднат с Вашите!
Заради съществуващата нееднозначност избираме тях, докато не намерим по-добри.
Моля давайте Вашите мнения и препоръки за обсъждане чрез Контакти/Мнения !