Дадено:  

Размери на гоблена в     X

 при панама 

 

Търся:  

Размерите на гоблена в cm и бодове при тази панама:

 

Отговор
W бодове H бодове
W бодове H бодове
W cm H cm
W cm H cm