При поръчка на гоблен често изникват изисквания подобни на следните:
 • 1 невъзможност за чакане срока на доставката (на оригинала)
 • 2 прекалено скъпа цена (на оригинала)
 • 3 промяна на мулинето(цвят, бранд)
 • 4 промяна на панамата(цвят, каунт, бранд)
 • 5 промяна на видовете бодове
 • 6 смяна на мащаба(1:1, 1:4, с детайл или без)
 • 7 промяна в оригиналния проект на схемата
 • 8 трансформиране на Гоблен в Щампа и обратно
Всичко това ние правим според желанието Ви!
Както и тези дейности подобни на горните:
 • 1 Набиране на Пренабор по Ваша схема в трите формата: PM, PSC, CSPP
 • 2 смяна на формата на Пренабора
 • 3 Гоблен по подходяща снимка
 • 4 Всичко друго за което се сетите
Пример:

дадена е снимкасъществува щампасъздаваме гоблен