Дадено: 

Размери на гоблена в     X

 при панама 

 

Търся: 

Размерите на гоблена в cm и бодове при тази панама:

 

Отговор
W бодовеH бодове
W бодовеH бодове
W cmH cm
W cmH cm