Дадено:Параметри на гоблена при зададени Размери и Каунт:
избери !                        

Размери на гоблена в     X
избери !
 Каунт:брой бодове в

Нов Каунт:

Задаване на нов Каунт при старите Размери:
избери !
 Каунт:брой бодове в

        Стар гоблен                                                                       Нов гоблен
W бодовеH бодове
W бодовеH бодове
W cmH cm
W cmH cm