За да въстановим загубената колекция на Wiehler и поради лошо качество на някои места от нашите запаси търсим:
Преснимки на оригинални схеми (в каквато и да е форма) или оригинали.
(Предлаганият материал трябва да доказва оригиналност на информацията!)